Procedury w związku z COVID-19

Drodzy Adepci i Rodzice.

Czas jest niekorzystny i nerwowy dla nas wszystkich.
Możemy poradzić sobie z tym jedynie współpracując i okazując wzajemne zrozumienie.
Chcemy by nasz klub mógł dla Was prowadzić treningi pomimo przeciwności losu.

W związku z obowiązującymi przepisami wprowadzamy pewne procedury mające na celu zwiększenie waszego bezpieczeństwa oraz prowadzenie zajęć zgodnie z przepisami.

Prosimy o przestrzeganie poniższych wytycznych:

 1. Ilość osób mogących brać udział w zajęciach ustalona jest w grafiku w Strefie Adepta (system eFitness).
 2. Obowiązuje każdorazowy zapis on-line na zajęcia w Strefie Adepta.
 3. Pobyt w miejscu treningu innych osób, w tym rodziców lub opiekunów jest
  niedozwolony chyba, że administrator obiektu wyznaczy specjalne strefy dla
  rodziców/opiekunów. Należy stosować dystans społeczny min. 1,5m.
 4. Harmonogram zajęć zostaje uaktualniany w Strefie Adepta każdego dnia.
 5. Na terenie wszystkich obiektów obowiązuje nakaz noszenia maseczek zakrywających nos i usta,
  za wyjątkiem uczestników zajęć sportowych.
 6. Wszyscy uczestnicy muszą złożyć aktualne oświadczenie COVID przed zajęciami w
  okresie zagrożenia epidemiologicznego. Oświadczenie dostępne u trenera oraz na
  stronie www.namaxa.org w zakładce "Dokumenty do pobrania".
 7. Przed wejściem na obiekt wszystkich uczestników obowiązuje dezynfekcja rąk.
  Zabieg ten powtarzamy po wyjściu z obiektu. Dozowniki do dezynfekcji znajdują przed
  wejściem do obiektu lub na sali.
 8. W związku z zalecanym buforem czasowym minimum 15 minut między jednostkami
  treningowymi w celu bezkontaktowej wymiany grup ćwiczebnych oraz dezynfekcji urządzeń
  i sprzętu sportowego czas treningów może zostać skrócony lub przesunięty.
 9. Rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk w trakcie zajęć, np. w czasie przerw
  wypoczynkowych, obowiązkowo po kontakcie ze sprzętem sportowym.
 10. Konieczna jest rezygnacja z uprzejmości polegających na podaniu sobie ręki przy
  powitaniu i pożegnaniu po zajęciach.
 11. Obecnie z klubu korzystać mogą osoby przygotowujące się do zawodów NA MAXA w
  czerwcu 2021 r. (opcja dla osób, które zadeklarowały swój udział w zawodach NA MAXA -
  zapisy u trenera).

*** W kwestiach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują wytyczne Ministerstwa Sportu oraz Ministerstwa Zdrowia.

Pamiętajcie by zawsze sprawdzać Strefę Adepta nawet w dniu zajęć, ponieważ sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie a my zmuszeni jesteśmy podejmować odpowiednie działania na bieżąco.

Wszystkiego dobrego i dużej ilości pozytywnej energii.
NA MAXA TEAM