ZGODA RODZICA / OPIEKUNA

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Niezmiernie cieszymy się, że będziemy mieli przyjemność nauczania Krav Maga waszych podopiecznych.

W załączniku poniżej umieściliśmy Waszą zgodę na uczestnictwo w zajęciach.

Prosimy pobrać plik, wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, podpisać i podać instruktorowi przed pierwszymi zajęciami.

Dziękujemy
NA MAXA TEAM